Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Keleş

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Merve Şişman
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu