Genel Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Kömür

Erasmus Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Kömür

Farabi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Yunus Kaya

Mevlana Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Akın Özdemir
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Komisyonu