Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantılarıyla Yeni Akademik Yılın Yol Haritasını Belirledik
Koronavirüs salgınından yeni normaller dönemine geçişin yaşandığı 2021-2022 akademik yılına dair, bazı stratejik merkezlerimizin faaliyetlerinin ele alındığı genel değerlendirme toplantıları üst yönetimimizin katılımlarıyla gerçekleşti. 

Sürdürülebilir toplam kalite yaklaşımını bir kurum kültürü olarak tüm süreçlere yaymayı amaçlayan Üniversitemizde, 'kolektif ve katılımlı düşünme, araştırma, planlama, faaliyete geçirme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme' ilkeleriyle tasarlanan yönetişim uygulamaları kapsamındaki birim odaklı genel değerlendirme toplantıları bir geleneğe dönüştü. Teknoloji Transfer Ofisi, Kalite Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Ofisinin yıllık değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yönettiği ve üst yönetimimizim de yer aldığı oturumlarla tamamlandı. 2021-2022 akademik yılı planları ile faaliyetler arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği toplantılardaki tespit ve teşhislerden yola çıkılarak önümüzdeki akademik yılın yönetişim yol haritası belirlendi. Stratejik planlama ve kalite odaklı performans sisteminin sac ayaklarından biri olarak gördükleri değerlendirme toplantılarının önemine dikkat çeken Rektörümüz Türkmen, Üniversitemizin kurumsallaşması için müşterek bir akıl tesis etmeyi amaçladıklarını söyledi. Kurumsal faaliyet alanındaki fırsatları ve tehditleri doğru algılamak için öncelikle güçlü ve geliştirmeye açık özelliklerini teşhis ettiklerini ifade eden Rektörümüz Türkmen, stratejik alanlara ilişkin proaktif ve reaktif planlar oluşturmanın önemine değindi. Üniversitemizin markalaşması için önem arz eden birimlerle gerçekleşen toplantılardan elde edilen sonuçlarla bir önceki yıldan daha etkin bir yılı planlamak adına vizyon geliştirdiklerini söyledi. Üniversitemizin yönetişim politikasına yaptıkları nitelikli katkılardan dolayı toplantı katılımcılarına teşekkürlerini ileten Rektörümüz Türkmen, 2021-2022 akademik yılındaki başarı grafiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm birimlerimizi, personellerimizi ve öğrencilerimizi tebrik etti. 
Değerlendirme toplantılarına Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın yanı sıra Genel Sekreterimiz Nazmi Karabulut, Kurumsal İletişim Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, birim yöneticilerimiz ve ilgili merkezlerimizdeki akademik ve idari personelimiz katıldı.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı