Yazı İşleri ve Personel Birimi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı tüm personelin personel yönetmeliğine uygun olarak personel ve yazı işleri evrak kayıt bürolarında çalışan bütün personelin iş bölümü ve sorumluluklarını belirleyip görevlerini yazışma kurallarına uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak, bu konuda gerekli talimatları verip uygulanmasını sağlamak.

Yazı işleri personelinin evrak kayıt, takip iş ve işlemlerini düzenli ve zamanında yapıp yapmadığını kontrol etmek, denetlemek ve işlerin yürümesini sağlamak.

Personel birimi görevlilerinin geçici ve kadrolu bütün personelin yazışmalarını iş ve işlemlerini zamanında yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, yazışmaların zamanında ve eksiksiz yürütülmesini denetleyip yapılmasını sağlamak. Dosyaların tutulması, maaş, izin vb. bütün özlük işlemlerininin yürürlükteki kanun tüzük ve personel yönetmeliğine uygunluğunu denetlemek.