Mobile Logo Ortak Dersler Bölümü

Ortak Dersler Bölümü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yabancı Dil ve Bilişim Teknolojileri Muafiyet Sınavı

Yabancı Diller ve Bilişim Teknolojileri dersi Muafiyet Sınavı başvuru işlemleri için tıklayınız.
Not: Başvuru süresi: 03.10.2023 08:00:00 - 05.10.2023 23:59:59
Not: Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 50 veya daha yukarı puan alan öğrencilerin zorunlu Bilişim Teknolojileri ve Yabancı Dil dersi, T.C. Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan not aralıklarına göre başarılı sayılarak harf notu verilir.

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Dil ve Bilişim Teknolojileri Dersi Muafiyet Sınavları Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.
Sınav günleri ve saatleri:
Yabancı Dil: 07.10.2023 14:00
Bilişim Teknolojileri: 08.10.2023 14:00
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı