Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bakış açısı geliştirilmesine ve yasalarda eşitliği sağlamaya yönelik yapılanmaya katkıda bulunmak, kadına yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik şiddetin kaldırılmasına yönelik politikalar üretmek, ulusal düzeydeki her alanda aktif rol alabilmesine yönelik stratejiler geliştirmek.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı