Vizyon ve Misyon


Vizyonumuz:

 • “Kaliteli eğitimi, bilgi ve beceriye yönelik hizmet üretimi, bilimsel ahlak ve değerlere sahip girişimci bireyleri ile topluma her anlamda katkı sağlayan, başarıya odaklı, tercih edilen bir üniversite olmak.”


Misyonumuz:

 • “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet süreçlerinde katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık, evrensel değerlere saygılı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak ulusal ve uluslararası alanda etkili olmak,
 • Rekabetçi, sonuç alıcı işbirlikleri geliştirip, modern ve üretime yönelik bilgi-teknoloji üreterek, kentin toplumsal ve ekonomik gelişimini sağlamada öncülük etmek,
 • Sağladığı güvenli, sağlıklı, huzurlu ve bilime dayalı bir çalışma ortamıyla öğrencilerini başarıya odaklamak ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak,
 • Mesleki ve akademik alanda yetkin, girişimci kendini sürekli geliştiren toplumsal değerlere sahip ve topluma faydalı olacak bireyler yetiştiren bir üniversite olmak”tır.


Hizmet sunumunda temel aldığımız “Değerlerimiz” ise;

 • Bilimsel Ahlak ve Akademik Düşünce, İfade Özgürlüğü
 • Öğrenci ve Hizmet Alan Odaklı
 • Katılımcı, Şeffaf ve Hesap Verebilir
 • Kamu Yararı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı
 • Kaliteli ve Yenilikçi
 • Adaletli, İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı şeklinde belirlenerek yayımlanmıştır.Bayburt Üniversitesi olarak Kalite Politikamız:

 • Hizmet sunduğumuz her alanda; katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımız ve bizden hizmet alan, bize hizmet veren, işbirliğinde bulunan tüm paydaşlarımızla iletişim içinde, onların beklentilerini de karşılayacak şekilde hizmet üretmek ve memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak,
 • Toplam Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
 • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Her tür kaynağımızı etkin kullanarak, tüm süreçlerimizdeki verimliliği sürekli artırmak,

Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası standartlara uygun üniversite olmaktır.