Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Bayburt Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olma hedefine ulaşması amacıyla;

  • Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,
  • Uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Öğrenci, öğretim eleman ve idari  personelin  hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,
  • Bologna Süreci norm ve ilkelerinin üniversitemizde içselleştirilmesini sağlamak,
  • Eğitim ve gençlik alanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak,
  • Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,
  • Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  • Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
  • İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin  etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı