Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
TÜBİTAK Proje Başarılarımız Bilimsel Etkinlik Desteğiyle Çeşitlendi
TÜBİTAK’ın farklı proje çağrı kategorilerinde kazandıkları desteklerle Üniversitemizin başarı hikayesini güçlendiren akademisyenlerimiz, farklı kategorilerde sergiledikleri başarı performansı ile Proje Seferberliğimizin kapsamını genişletiyor. Son olarak TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarını Destekleme Programı çerçevesindeki 17. çağrı sonuçlarına göre “Bilim Birlikte Hayat Birlikte: Bütünleşik Doğa ve Bilim Okulu” başlıklı projesiyle desteğe hak kazanan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Derya Yarımkaya, Üniversitemizin proje misyonunu ilk ve orta kademe eğitime destek olacak şekilde zenginleştirdi. 

TÜBİTAK’ın sürdürülebilirlik temasına katkı sunan doğa ve bilim odaklı eğitsel etkinlikleri yaygınlaştırmak amacıyla 17. kez çağrıya çıktığı 4004 kategorisinde başarılı bir sonuç elde ederek Üniversitemizin toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik performansını yükselten Öğr. Gör. Derya Yarımkaya, Bayburt’taki ilk ve ortaöğretim kademesinde öğrencilerin katılacağı bir dizi bütünleşik doğa ve bilim etkinliği ile öğrencilerdeki sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına etki edecek. Projesinin detayları hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Yarımkaya, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin küresel bir sosyal sorumluluk modeli olarak “Herkese anlat!” mottosuyla hayata geçirdiği eylem planı gereğince her bireye ‘kurtarıcı rol misyonu’ dağıtması, eğitimin de bu geniş çaplı projeye entegre edilmesini gerektiriyor. Bizler de, geleceğin en önemli aktörleri olan çocuklarımızda sürdürülebilir bilim ve çevre bütünleşmesini tesis etmek için yenilikçi bir öğrenme metodunu uygulayacağımız proje sayesinde Bayburt’un sürdürülebilir kalkınmasına destek olacağız. Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in teşvikleri ve Teknoloji Transfer Ofisimizin danışmanlığı ile oluşturduğumuz proje ekibi, Üniversitemizin toplumsal katkı misyonunun en önemli somut çıktılarından biri olarak şehrimize hizmet edecek. Öğrencilerimizle Bütünleşik Doğa ve Bilim Okulunda buluşarak birlikte bilim yapmak ve doğayı tanımak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Proje başarısı vesilesiyle Öğr. Gör. Yarımkaya’yı tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, doğa ve bilim eğitiminin önemine dikkat çektiği mesajında, “Sürdürülebilirliğin en önemli medenî faaliyet olduğu dünyamızda, tarihimizi ve kültürel varlığımızı muhafaza etmenin ön şartı sürdürülebilir çevre, toplum, insanlık ve bilim eğitimine dayanıyor. Bu nedenle eğitimi, sürdürülebilir doğa ve bilim deneyimleriyle destekleyen çok yönlü bir toplumsal katkı hedefleyen Öğr. Gör. Derya Yarımkaya’yı tebrik ediyor; Teknoloji Transfer Ofisimize süreç koordinasyonu için teşekkür ediyorum.” dedi.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı