Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
TÜBİTAK Destekli Projeyle Depremin Dezavantajlı Gruplardaki Etkilerini Onaracağız
İyilik Seferberliğinin proje odaklı çözüm vizyonu çerçevesinde sürdürülen çalışmalarımız arasında yer alan "Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Ebeveynlerinin Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki İhtiyaçlarının Belirlenmesi" isimli proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında desteğe hak kazandı. 

Spor Bilimleri Fakültemizden Doç. Dr. Erkan Yarımkaya'nın yürütücüsü olduğu projenin ekibinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Emirhan Aktaş ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuz Kaan Esentürk araştırmacı olarak, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu ise danışman olarak yer alacak. 

Proje kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yüzyılın afetinden etkilenen zihinsel yetersizliği olan bireyler ve ebeveynlerinin deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki afet bilinci ve hazırlığı, tahliye, sağlık, ekonomik, duygusal, beslenme, konaklama ve rehabilitasyon konularındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Söz konusu ihtiyaçların yaşanmış deneyimler aracılığıyla belirlenmesi hedefiyle proje hazırlıklarına başladıklarını belirten Doç. Dr. Yarımkaya, "Adıyaman örneklemi üzerinden depremden etkilenen zihinsel yetersizliği olan bireylerin ebeveynlerine ulaşılarak onlar ile görüşmeler gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve bu sayede zihinsel yetersizliği olan bireyler ve ebeveynlerinin deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlarının keşfedilmesi planlanmıştır." dedi. 

Projenin kapsamı hakkında da bilgiler ileten Doç. Dr. Yarımkaya, "Afetlere ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi; zihinsel yetersizliği olan bireyler, ebeveynler ve yardımcı personellere afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda verilecek eğitimlerin planlanması, afet sırası ve sonrasında zihinsel yetersizliği olan bir bireye doğru müdahale edilmesi ve afet sonrasında zihinsel yetersizliği olan bireyler için sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması konularında ilgili araştırmacılara, kurumlara ve kuruluşlara katkı sunacaktır. Bu bağlamda, olası afetler ve sonrasındaki süreçlerden zihinsel yetersizliği olan bireylerin mümkün olduğunca az seviyede etkilenmeleri için saha odaklı bir ihtiyaç analizi ortaya koyan projenin gerçekleşmesine destek olan TÜBİTAK’a, proje vizyonuyla bizleri teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül’e ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı