Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
TÜBİTAK BİGGirişim 2023-1. Dönem Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor

Uygulayıcı Kuruluş Olduğumuz TÜBİTAK 1512 BİGG Programı'nın 2023 Yılı 1. Çağrısı İçin Ön Başvuru Süreci Devam Ediyor!

Üniversitemizin ortağı olarak yer aldığı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nin (KTÜ TTM) 1. Aşama uygulayıcı kuruluşu olduğu TÜBİTAK 1512 BİGG Programı'nın 2023 Yılı 1. Çağrısı İçin Ön Başvuru Süreci Devam Ediyor!

2023-1 BİGG Çağrısı tematik alanları; Akıllı Ulaşım, Akıllı Üretim Sistemleri, Enerji ve Temiz Teknolojiler, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme başlıkları altında toplanmıştır.

TÜBİTAK 1512 2023-1 çağrısı, BİGG Programı’nın yatırım tabanlı ilk çağrısı olma özelliği taşımaktadır.

Teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirleriyle şirket kurma fırsatı yakalamak için şimdi başvur: bigg.ktu.edu.tr

Başvuru şartları:

-Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya ilgili programlardan mezun olmak,

-Daha önce TÜBİTAK 1512 desteği almamış olmak,

-Başvurduğunuz tarih itibariyle herhangi bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2023

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı