Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Tez Yazım Kılavuzu (2023)
Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan tez, tez önerileri, dönem projesi ve seminer yazımında 04.10.2023 tarihi itibariyle güncel Tez Yazım Kılavuzu kullanılacaktır. 

Belirli bir akademik standart oluşturmayı amaçlayan bu kılavuzda genel ilkeler ve yazım kuralları kısa ve öz olarak yer almaktadır. Kılavuzda gösterilen biçim ve öz ile ilgili standartlar, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü standartları olup tüm ana bilim dalları ve programlarında aynı şekilde uygulanır. Kılavuzda yer alan bilgiler daha önceki yazım kılavuzundan farklılık göstermektedir. Bu sebeple öğrencilerin güncel olan bu kılavuzu dikkate almaları gerekmektedir

Öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ile birlikte Tez Yazım Şablonu da  yayımlamaktadır.
Tez yazımından önce "Tez Yazım Kılavuzu" dikkatlice incelenmeli ve tez yazım aşamasında ise "Tez Yazım Şablonu" yardımıyla tez yazılmalıdır.

Tez Yazım Kılavuzu için
TIKLAYINIZ.
Tez Yazım Şablonu için
TIKLAYINIZ.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı