Bildiri

  1. Esmer Yusuf, Korkmaz Sarıcalar Sümeyye (12.03.2022), "Örgütsel Dönüşümde Yeni Dijital Teknolojilerin Rolü", presented at the XVII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi,
  2. Korkmaz Sümeyye, Karataş Abuzer (28.06.2021 - 30.06.2021), "Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Bağlamında Yürütülen Politikaların Eşitlik Varsayımı Çalışması Kapsamında Değerlendirilmesi", presented at the Genç Araştırmacılar Kongresi, 2021
  3. Yalçınkaya Deniz,Korkmaz Sümeyye,Karataş Abuzer (04.10.2018 - 07.10.2018), "Endüstri 4.0 ile Değişen ve Gelişen Eğiitm Yapısı", presented at the CEAD 2018 4th INTERNATIONAL CONEMPORRAY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk