Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek

b) Stratejik Planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yaralanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

k) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yürütmek;

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.




 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı