Araştırma Görevlisi Şeyma Emeç

"An Integrated MCDM for a Medical Company Selection in Health Sector", Şeyma Emeç, Betül Turanoğlu, Sinan Öztaş, Gökay Akkaya, International Journal of Scientific And Technological Research, 2019

"A STOCHASTIC MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING ANALYSISFOR A WAREHOUSE LOCATION SELECTION PROBLEM: A CASESTUDY", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, International Journal of Research -granthaalayah, 2019

"A Comprehensive Analysis of Location Selection Problem forUnderground Waste Containers Using Integrated MCHFLTSMAIRCA and MABAC Methods", Elif Kılıç Delice, Tuba Adar, Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, European Journal of Science And Technology, 2019

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ VE BİR UYGULAMA", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, Ergonomıcs, 2018

"A Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach for Data Center Location Selection", Ferhat Yuna, Şeyma Emeç, Bilal Usanmaz, Burak Erkayman, Özge Albayrak, Raziye Kılıç, Brilliant Engineering, 2019

"Efficiency Assessment of Hydroelectric Power Plant in Turkey by Data Envelopment Analysis (DEA)", Şeyma Emeç, Tuba Adar, Gökay Akkaya, Elif Kılıç Delice, European Journal of Science And Technology, 2019

"An Integrated IF-AHP and IF-TOPSIS method for Neuroimaging Techniques Selection", Tuba Adar, Şeyma Emeç, Elif Kılıç Delice, Gökay Akkaya, Turkish Journal of Fuzzy Systems, 2019

"Stochastic AHP and fuzzy VIKOR approach for warehouse location selection problem", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, Journal of Enterprıse Informatıon Management, 2018

"Ülkelerin Yükseköğretim Eğitim Performanslarının Analizi", Tuba Adar, Şeyma Emeç, Elif Kılıç Delice, Gökay Akkaya, (13.12.2019-15.12.2019), V. International Congress on Natural And Health Sciences (ıcnhs-2019), 2019

"Measurement of Efficiency of Branches for A Firm with Data Envelopment Analysis", Özlem Çomaklı Sökmen, Şeyma Emeç, Mustafa Yılmaz, Gökay Akkaya, (26.11.2018-28.11.2018), International Symposium on Applied Sciences And Engineering (ısase 2018), 2018

"TESİS DÜZENLEME PROBLEMLERİ İÇİN YAKINLIK ORANLARININ BULANIK SİSTEM YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ", Betül Turanoğlu, Gökay Akkaya, Şeyma Emeç, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

"Tedarikçi Medikal Firmasının Bütünleşik AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemi ile Seçimi Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Şeyma Emeç, Betül Turanoğlu, Sinan Öztaş, Gökay Akkaya, (09.09.2015-11.09.2015), Yaem Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi., 2015

"Efficiency Assessment of Geothermal Power Plants in Turkey", Şeyma Emeç, Özlem Çomaklı Sökmen, Gökay Akkaya, Mustafa Yılmaz, (19.09.2019-21.10.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"TURKEY’S ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTINGwith ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, (24.10.2019-25.10.2019), 4th Internatıonal Energy Engıneerıng Congress, 2019

"Efficiency Assessment of Hydroelectric Power Plant in Turkey by Data Envelopment Analysis (DEA)", Şeyma Emeç, Tuba Adar, Gökay Akkaya, Elif Kılıç Delice, (05.07.2019-07.07.2019), International Congress on Human-computer Interaction, Optimization And Robotic Applications (hora 2019), 2019

"An Overview of Chinese Postman Problem", Özlem Çomaklı Sökmen, Şeyma Emeç, Mustafa Yılmaz, Gökay Akkaya, (19.09.2019-21.10.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Location Selection for Underground Waste Containers Using Integrated MC-HFLTSMAIRCA Method", Elif Kılıç Delice, Tuba Adar, Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, (05.07.2019-07.09.2019), International Congress on Human-computer Interaction, Optimization And Robotic Applications(hora 2019), 2019

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖZNEL İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ VE BİR UYGULAMA", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, (28.09.2018-30.09.2018), 24. Ulusal Ergonomi Kongresi, 2018

"An Integrated AHP and Fuzzy MOORA Methodology for Medical Company Selection in Health Sector", Şeyma Emeç, Betül Turanoğlu, Sinan Öztaş, Gökay Akkaya, (05.11.2015-07.11.2015), Fuzzy Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi., 2015

"Efficiency Assessment of Wind Power Plants in Turkey", Şeyma Emeç, Tuba Adar, Gökay Akkaya, Elif Kılıç Delice, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"DEPO YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNE STOKASTİK AHP ve BULANIK VIKOR YAKLAŞIMI BİR UYGULAMA", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, Betül Turanoğlu, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

"Investigation of the effect of the number of criteria on the threshold value in Autocratic MAGDM methodology based on Interval valued intuitionistic fuzzy set (IVIF): An application via MATLAB software", Ferhat Yuna, Tuba Adar, Şeyma Emeç, Elif Kılıç Delice, Gökay Akkaya, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Etkinlik Analizinde Veri Zarflama Analiz Modellerinin Karşılaştırılması", Şeyma Emeç, Tuba Adar, Gökay Akkaya, Elif Kılıç Delice, (13.12.2019-15.12.2019), V. International Congress on Natural And Health Sciences (ıcnhs-2019), 2019

"TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK SEÇİMİ PROBLEMİ", Şeyma Emeç, Gökay Akkaya, (16.11.2018-17.11.2018), V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2018

"Türkiye’deki Hidroelektrik Santrallerin Etkinliklerinin Ölçümünde Veri Zarflama Analiz Modellerinin Karşılaştırılması", Şeyma Emeç, Tuba Adar, Gökay Akkaya, Elif Kılıç Delice, (13.12.2019-15.12.2019), V. International Congress on Natural And Health Sciences (ıcnhs-2019), 2019

"Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018", ENTEGRE BULANIK VIKORAHP YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTERNATİF YENİLENEBİLİR ENERJİ SEÇİMİ, IVPE, SALMAN Serdar, 978-9940-540-50-0, 271-283, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 - 2020 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği (dr), Atatürk Üniversitesi
2014 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2016 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Yöneylem Araştırması (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2009 - 2013 Lisans Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi