Doktor Öğretim Üyesi Şerife Kazancı Sunaoğlu

"TÜRKİYE’DEKİ YABANCI MENŞELİ ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE KİŞİSEL VE BÖLGEYE YÖNELİK FAKTÖRLERİN ROLÜ", Bahtişen Kavak, Niray Tunçel, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Öznur Özkan Tektaş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"The Effects of Perceived Brand Globalness and Local Iconnesson Brand Prestige and Perceived Quality: The Role of Consumers’ Cultural Identity", Canan Eryiğit, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Management Marketing Journal, 2017

"Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Bütüncül ve Analitik Düşünme AçısındanFarklılıkları: Akıllı Telefonlar İçin Bir İnceleme", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Neslişah Özdemir, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2017

"Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Yenilikçi Davranış Güdüleri Açısından Farklılıkları Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir İnceleme", Bahtişen Kavak, Neslişah Özdemir, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 2016

"A Literature Review on Brand in between 2010 2015", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Elif Tuğba Şahin, Niray Tunçel, International Journal of Trade, Economics And Finance, 2015

"Sosyal Medya Algısının Marka Kredibilitesinin ve Marka Prestijinin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri", Şerife Kazancı Sunaoğlu, Pınar Başgöze, Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 2015

"Ürün Yerleştirme ve Reklama İlişkin Tutumların Satın Alma Eğilimi ve Marka İmajı Üzerine Etkileri", Pınar Başgöze, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014

"Yeniliği Benimseyen KategorilerininBütüncül ve Analitik Düşünme Açısından Farklılıkları Akıllı Telefonlar İçin Bir İnceleme", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Neslişah Özdemir, (06.10.2016-08.10.2016), 21. Pazarlama Kongresi, 2016

"A Literature Review on Brand in between 2010 2015", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Elif Tuğba Şahin, Niray Tunçel, (14.10.2015-15.10.2015), 2015 International Conference on Marketing, Business And Trade., 2015

"Türkiye’deki Yabancı Menşeli ÜniversiteTercihinde Kişisel ve Bölgeye Yönelik Faktörlerin Rolü", Bahtişen Kavak, Öznur Özkan Tektaş, Niray Tunçel, Şerife Kazancı Sunaoğlu, (27.06.2018-29.06.2018), 23. Pazarlama Kongresi, 2018

"Attitude toward Social Media Marketing and Being Effected By Social Media A Study of the Effect of Social Media Marketing on Online Purchase Behavior", Pınar Başgöze, Şerife Kazancı Sunaoğlu, (06.04.2014-07.04.2014), Vienna 2014, 2014

"Statistical Tests Differences in Data Preparation for TheRespondents’Demographics", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Neslişah Özdemir, (27.04.2017-29.04.2017), 3rd International Conference on Social Sciences And Education Research, 2017

"Tüketicilerin Otomobil Satın Alma Kararını Etkileyen Kriterler İçin Otomobil Markalarının Algı Skorlarının Belirlenmesi Bir Bulanık Electre Uygulaması", Niray Tunçel, Sedat Belbağ, Mustafa Çimen, Şerife Kazancı Sunaoğlu, (10.06.2015-13.06.2015), 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2015

"Hizmet Pazarlaması Güncel Konular ve Yaklaşımlar", Detay Yayıncılık, Leyla Özer Tuğba Şen Küpeli Abdülkadir Yaylacı, 978-605-9189-45-3, Bilimsel Kitap

"PROF. DR. MEHMET OLUÇ EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ", Pazarlama ve Pazarlama araştırmaları Derneği, Diğer, Türkiye

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gümrük İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2017 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Hacettepe Üniversitesi
2013 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama (yl) (tezli), Hacettepe Üniversitesi
2011 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2005 - 2010 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi