Makale

  1. Kökhan Serhan,Baykoç Ömer Faruk,İşleyen Selçuk Kürşat,"Heterojen İşgücüne Sahip Paralel Montaj Hatları İçin Maliyet Yönelimli Matematiksel Bir Model ve Sezgisel Bir Yaklaşım",Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online),vol.8,no:2,pp:418 - 431, 2020
  2. Kökhan Serhan,Özcan Uğur,"3d Yazıcıların Eğitimde Kullanımı",Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2018
  3. Şahin Murat,Kellegöz Talip,Kökhan Serhan,"A Multı-Objectıve Decısıon Makıng Model for Class Selectıon Problem: a Case Study",The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences, 2016