Bildiri

 1. Özdemir Mustafa, Kökhan Serhan (01.10.2022 - 02.10.2022), "Üretim Ortamlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Vr Teknolojilerin Kullanımı", presented at the 8. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 2022
 2. Kökhan Ahmet, Gökdalay Meriç Hatice, Kökhan Serhan (26.08.2021 - 28.08.2021), "An Algorıthmıc Applıcatıon for the Effectıve Use of Aırspace Wıth Flexıble Aırspace Approach", presented at the 24th ATRS World Conference, 2021
 3. Kökhan Serhan, Baykoç Ömer Faruk (02.08.2021 - 05.08.2021), "Parallel Assembly Lınes Wıth Heterogeneous Workforce: a Cost-Drıven Mathematıcal Model and Sımulated Annealıng Approach", presented at the ICMSEM 2021: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Management Science and Engineering Management, 2021
 4. Kökhan Serhan,Baykoç Ömer Faruk (12.06.2019 - 14.06.2019), "Heterojen İşgücü ile İnsan-Robot Etkileşimli Paralel Montaj Hattı Dengeleme", presented at the Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 2019
 5. Kökhan Serhan,Baykoç Ömer Faruk,İşleyen Selçuk Kürşat (18.10.2018 - 20.10.2018), "The Impact of Three-Dımensıonal Prıntıng Technology ın Logıstıcs", presented at the 16th International Logistics and Supply Chain Congress, 2018
 6. Kökhan Serhan,Baykoç Ömer Faruk (12.10.2017 - 14.10.2017), "Endüstri 4.0 Felsefesi Altında İnsan ve Robot Etkileşimli Paralel Montaj Hattı Dengeleme", presented at the The Proceedings of International Symposium on Industry 4.0 and Applications, 2017
 7. Kökhan Serhan (12.10.2017 - 14.10.2017), "Endüstri 4.0 Tanımı ve Yeni Meslekler", presented at the The Proceedings of International Symposium on Industry 4.0 and Applications, 2017
 8. Özcan Uğur,Kökhan Serhan,Fidanci Ali Aykut,Söylemez İsmet,Doğan Ahmet (18.05.2017 - 21.05.2017), "A Study on Course Expectatıon and Satısfactıon of Anengıneerıng Department Students", presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017
 9. Kökhan Serhan,Özcan Uğur (18.05.2017 - 21.05.2017), "New Industrıal Revolutıon Industry 4.0", presented at the International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2017
 10. Özcan Uğur,Kökhan Serhan,Binbaşıoğlu Fatma,Söylemez İsmet,Doğan Ahmet (18.05.2017 - 21.05.2017), "Professıon Identıfıcatıon Decısıon Support System", presented at the International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2017
 11. Kökhan Serhan,Özcan Uğur (18.05.2017 - 21.05.2017), "Use of 3d Prınters ın Educatıon", presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017
 12. Kökhan Serhan,Baykoç Ömer Faruk (25.06.2014 - 27.06.2014), "Bir Web Sitesi İçin Çok Kriterli Öneri Sistemi Modellemesi ve Bir Uygulama", presented at the Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 2014