Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Rektörümüz Türkmen, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısına Başkanlık Etti
Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Kalite Koordinatörlüğümüzün ISO 9001-2015 standartları ve PRO7/BAYÜ prosedürü çerçevesinde düzenlediği, ISO'dan Baş Tetkikçi ve Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) Denetçinin Katılımıyla gerçekleşen Yönetim Gözden Geçirme Toplantısına başkanlık etti. 

Birim amirleri ve birim yönetim temsilcilerinin katılımıyla Gökhan Budak Konferans salonunda gerçekleşen toplantı, Rektörümüz Türkmen'in açılış konuşmasıyla başladı. Üniversitemizin kalite kapasitesini güçlendirme ve yönetim anlayışını kurumsal prosedürlere tam anlamıyla adapte etme misyonunun çıktıklarında söz eden Rektörümüz Türkmen, entegre kalite yönetimi ilkeleri gereğince ISO 9001-2015 akreditasyonuna hak kazanacak yeterliği inşa ettiklerini dile getirdi. ISO ve YÖKAK temsilcilerinin toplantıya paydaş olmalarının önemli bir gelişme göstergesi olduğunu belirten Rektörümüz Türkmen, katılımcıları selamlayarak konuşmasını sonlandırdı. 

Toplantı kapsamında ilk olarak ISO KYS Yöneticisi ve Baş Tetkikçisi, Makine Mühendisi Naci Kırtaş'ın, "ISO 9001-2015 KYS,   Liderlik, Kaynak Yönetimi, Hizmet Sunumu, Denetim, İyileştirme" başlıklı sunumu gerçekleşti. Ardından, YÖKAK Denetçisi Prof. Dr. Ayşegül Taylan, "YÖKAK Hizmet Akreditasyonu, Liderlik, Kaynak Yönetimi, Hizmet Sunumu, Denetim, İyileştirme" başlıklı bir sunum yaptı. Sunumların ardından, Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı, BAYÜ Performans Sunumu göstergelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantı sonunda ise, Üniversitemizin iyi uygulama örnekleri ve performans raporu önerileri müzakere edilerek görüşler paylaşıldı ve Yönetim Gözden Geçirme kararları alındı.
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı