Rektör yardımcımız sayın Prof. Dr. Metin UÇURUM okulumuzu ziyaret etti.