Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Proje Seferberliğini, TÜBİTAK’ın ARDEB ve TEYDEB Programları Tanıtım Seminerleriyle Güçlendirdik
Proje Seferberliğimizin lokomotif gücü olan Teknoloji Transfer Ofisimizin, Gençlik Akademisi Öğrenci Topluluğu ve Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlediği “TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB Programları Tanıtım Seminerlerine” konuşmacı olarak katılan ARDEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Arıcı ile TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, proje destek programlarındaki yeni uygulamaları, başvuru ve değerlendirme süreçlerini anlattılar. Proje odaklı araştırma ve girişim planı olan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, yönelttikleri sorular ile seminerlerin verimini artırdılar. 

Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen “TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) Programları Tanıtım Semineri” öncesinde katılımcıları selamlamak üzere kürsüyü teşrif eden Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, proje seferberliğinin geldiği nokta itibariyle elde edilen başarıların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi için önem arz eden seminerin düzenleyicilerine teşekkür ederek söze başladı. Doç. Dr. Arıcı ve Dr. Selek’in seminer vesilesiyle anlatacaklarının önemli bir motivasyon ve etkileşim olanağı olduğuna da dikkat çeken Rektörümüz Türkmen, araştırma yönü güçlü proje atılımlarını teknolojik kalkınma ve girişim yönü güçlü katma değer atılımları ile bütünleştirmek için yeni bir sürece başladıklarını dile getirdi. Sürecin yaygın etkisini yükseltecek olan seminerde birçok soruya ve meraka da yanıt bulmak açısından fırsatlar doğacağını bildiren Rektörümüz Türkmen, yeni dönemdeki proje hedeflerini de özetleyerek verimli bir semineri gerçekleştirme temennisini iletti. 

Rektörümüz Türkmen’in ardından sunum için sahneye davet edilen ARDEB Başkan Yardımcısı Cengiz Arıcı, TÜBİTAK’ın araştırma destek programları çerçevesinde yer alan çağrı kodlarını ve bu kodlarda önem arz eden değerlendirme yaklaşımlarını anlattı. Kodların farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan modüllerinden ve her modül için 2024 yılı itibariyle hayata geçirilen yeniliklerden söz eden Arıcı, proje bütçelerindeki değişimler ve destek kapsamlarından da bahsederek sunumunu sonlandırdı. Sosyal bilimler alanının TÜBİTAK’ın önemle üzerinde durduğu bir alan olduğunun altını çizen Arıcı, mevcut proje başvuru oranlarını artmasını temenni ettiklerini ifade etti. Sunum sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Arıcı, bursiyer, ek bütçe desteği, etik kurul raporları ve yürütücülerin proje sorumlulukları gibi birçok başlıkta yöneltilen soruları not alarak idarî toplantılar ve karar alma süreçlerinde gündeme taşıyacağını belirtti. 

Seminerin TEYDEB programlarını kapsayan ikinci bölümünde sahneye davet edilen TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ise, bilimsel araştırmaların ticarileşmesi ve teknolojik girişimciliğe dönüşmesi için tasarlanan destek kodlarının detaylarını anlattı. Araştırma sonuçlarının somut uygulamalara ve çıktılara dönüşmesinin en önemli amaçlardan biri olduğunu kaydeden Selek, fikrî mülkiyeti geliştirilen ya da devredilen araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birlikleri sayesinde önemli katma değer potansiyeli taşıdığını söyledi. Sunumunun sonunda katılımcıların proje fikirlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Selek, önemli yönlendirmelerde bulunarak birçok araştırmacıya yol gösterdi. 

Hatıra fotoğrafları ve hediye takdimleri ile sona eren programlara Rektör Yardımcımız ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürümüz Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ile Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan’ın yanı sıra KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Türkoğlu, Bayburt’taki çeşitli ticarî kuruluşların temsilcileri, birim yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldılar.
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı