Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Proje Seferberliği: TÜBİTAK Destekli Projelerimiz Arasına İki Yenisi Daha Katıldı
Üniversitemizin bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel üretim gücünü proje odaklı tasarım düşünme olarak yeniden planlayan Proje Seferbirliğimiz, Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram'ın yürütücü olduğu TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Modülü Projesi ve Doç. Dr. Murat Abdioğlu'nun yürütücü olduğu 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Projesinin destek hakkı kazanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası bağlamda gelişim ivmesini sürdürdü. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram'ın, Dr. Öğr. Üyesi Naciye Kutlu Kantar ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram ortaklığında hazırladığı "Derin Ötektik Çözücüler Kullanılarak Arı Ekmeğinden Biyoaktif Bileşenlerin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyonunun Optimizasyonu" isimli TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Modülü Projesi, 59.000 TL bütçeyle desteklendi. Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bayram, "Projemiz kapsamında ülkemizde son yıllarda fonksiyonel bir gıda olarak tüketimi artan ve Bayburt'ta da üretilmeye başlanan bir arıcılık ürünü olan arı ekmeği kullanılacak ve arı ekmeğinden sağlık için faydalı bileşenlerin ekstraksiyonu için ilk kez çevre dostu-yeşil çözücüler olarak bilinen derin ötektik çözücüler kullanılacaktır. Ayrıca, arı ekmeğinin kimyasal içeriğinin bitkisel kaynak ve coğrafik orijin gibi farklı parametrelere bağlı olarak değişkenlik göstermesine bağlı olarak bu proje ile Bayburt’ta üretilen arı ekmeğinin özellikle sağlık koruyucu/besleyici özelliklerine (vitamin, protein, antioksidan kapasite, fenolik içerik vs.) ilişkin ilk detaylı veri sunulacaktır" ifadelerini kullandı. 
Eğitim Fakültesi öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Murat Abdioğlu ise; TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Programı kapsamında University of Strathclyde'da (İngiltere) bulunan 'Applied Superconductivity Laboratory'de yürütülmek üzere "Yeni Nesil Elektrikli Uçaklar için Yüksek Güç Yoğunluklu Süperiletken Motorların AC Kayıplarının Deneysel ve Nümerik Yöntemlerle Araştırılması" başlıklı 12 ay süreli projesiyle 25.200 Euro bütçe desteği kazandı. Doç. Dr. Abdioğlu, "İstikbâlin göklerde olduğu vizyonu çerçevesinde önemli bir fark oluşturan İnsansız Hava Araçları teknolojisinde ulaştığımız nokta, daha fazla deneysel çalışma gerektiriyor. Bu çerçevede üretim proseslerini yerlileştirmek için özellikle motor teknolojisinde Ar-Ge faaliyetlerine odaklanıyoruz. Sürekli iyileştirmeye katkı sunacak olan proje ile ülkemizdeki teorik ve sektörel çalışmalar için bir veri kaynağı ve sondaj bilgisi üretmeyi amaçlıyoruz" dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Proje Seferbirliğinin anlamlı bir fark ortaya koyduğunu dikkat çekerek "Üniversitemizin hayal ve tasarım gücünü proje odaklı üretime sevk etmeyi amaçlayan yeni sinerji çalışmamız, geçtiğimiz yıla oranla bir mukayese yapıldığında somut gelişmeye işaret ediyor. Projeler Üniversitesi olmak için bir kültür altyapısı kurmaya başlamamızdan bu yana formel ve enformel etkileşimlerle büyüyen bir üretim dalgasına tanıklık ettik. Bu dalga, öncü ve artçılarıyla birlikte daha fazla proje düşünen ve uygulayan bir kolektif aklın itici gücü olacaktır. Bu çerçevede, projeleriyle Üniversitemizin kazandığı saygın kurum desteklerine yenilerini ekleyen değerli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı