Akademik Personel
Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Kömür
Doktor Öğretim Üyesi Yahya Yasin Yılmaz
Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan
Öğretim Görevlisi Doktor Tuğba Yıldız
Öğretim Görevlisi Alper Abca
Öğretim Görevlisi Ayşen Yeşil
Öğretim Görevlisi Cihan Gökçe
Öğretim Görevlisi Furkan Erdoğmuş
Öğretim Görevlisi İbrahim Köksal
Öğretim Görevlisi İnci Seçkin Ağırbaş
Öğretim Görevlisi Mesut Saygın
Öğretim Görevlisi Murat Küçükşen
Öğretim Görevlisi Nursafa İşcan
Öğretim Görevlisi Ömer Erdoğan
Öğretim Görevlisi Sadık Çıvracı
Öğretim Görevlisi Serdar Öztürk
Öğretim Görevlisi Serkan Altın
Öğretim Görevlisi Seval Kurtoğlu
Öğretim Görevlisi Yunus Yücel
İdari Personel
Yüksekokul Sekreteri Mustafa Özdemir
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hakkı Erdoğan
Bilgisayar İşletmeni İlhami Öztürk
Memur İsmail Şinikoğlu
Kaloriferci Rıdvan Kaya