Akademik Personel
Öğretim Görevlisi Arzu Çimen
Öğretim Görevlisi Nihal Özdemir
Öğretim Görevlisi Zeynep Muştu