Öğrenci Formları

Ders Düzeltme

       >> Ders Kayıtlanma ve Düzeltme Formu

İlişik Kesme

      >> İlişik Kesme Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilebilir.

Not İşlemleri

      >> Not Düzeltme Formu

      >> Mezuniyet Sınavı Not Bildirim Formu

      >> Ders Muafiyeti Başvuru Formu

      >> İntibak Formu (ÖSS ile kayıt yaptıranlar için)

      >> İntibak Formu (Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar için)

      >> İntibak Formu (Dikey Geçiş ile kayıt yaptıranlar için)

      >> İntibak Formu (Mühendislik Tamamlama Programı için)

      >> Yaz Dönemi İntibak Formu 

Yurt Dışı İşlemleri

     >> Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu - Açıklama

Yaz Okulu Formları

     >> Diğer Üniversiteler Ders Alma Formu (Giden)

     >> Misafir Öğrenci Ders Alma Formu (Gelen)

Diğer Formlar

     >>Mezuniyet Tespiti formu