Doktor Öğretim Üyesi Naciye Kutlu Kantar

"APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY TO OPTIMIZE MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS FROM CAUCASIAN WHORTLEBERRY", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Bıçak Cansu, Duygu Ekinci, Ezgi Kılıç, Naz Erdem, Gıda, 2018

"KONVANSİYONEL EKSTRAKSİYONA ALTERNATİF: YEŞİL TEKNOLOJİLER", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Gülen Yeşilören, Gıda, 2017

"Drying Characteristics of Zucchini and Empirical Modeling of Its Drying Process", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, International Journal of Food Studies, 2017

"Optimization of organic acid pretreatment of wheat straw", Aslı İşci Yakan, Naciye Kutlu Kantar, Bülent Akay, Gizem Barışık, Simel Bagder Elmaci, Biotechnology Progress, 2016

"Effect of Drying on Porous Characteristics of Orange Peel", Aslı İşci Yakan, Naciye Kutlu Kantar, Özge Şakıyan Demirkol, Serpil Şahin, Cansu Tamer, Gulum Sumnu, International Journal of Food Engineering, 2016

"KURUTMA YÖNTEMLERİNİN KİRAZ DOMATESİN KURUTMA KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE MATEMATİKSEL MODELLEMES", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Gıda, 2016

"Farklı Kurutma Yöntemlerinin Patlıcanın Kurutma Karakteristikleri Üzerine Etkisi ve Kurutmanın Matematiksel Modellenmesi", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Akademik Gıda, 2016

"GIDALARDA INCE TABAKA KURUTMA MODELLERI", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Gıda, 2015

"Deep Eutectic Solvent-Based Extraction of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) Peel", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Medine Dos, Melda Ocak, Muhammed Demirkol, m Özge İstekli (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Organik Asitlerin Samanın Enzimatik Hidrolizine Etkisi", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, (10.10.2012-12.10.2012), 11. Gıda Kongresi, 2012

"Effect of Drying on Physical Properties of Orange Peel", Aslı İşci Yakan, Naciye Kutlu Kantar, Özge Şakıyan Demirkol, Serpil Şahin, Cansu Tamer, Gulum Sumnu (26.10.2016-28.10.2016), Congress on Food Structure Design, 2016

"EVALUATION OF THIN LAYER DRYING MODELS FOR DESCRIBING DRYING KINETICS OF ZUCCHINI", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, (05.11.2014-07.11.2014), 2nd International Congress on Food Technology, 2014

"OHMIC HEATING APPLICATIONS IN FOOD ENGINEERING: A REVIEW", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Muhammed Demirkol, (10.10.2018-12.10.2018), 3rd International Congress on Food Technology, 2018

"MICROWAVE APPLICATIONS IN MEAT PRODUCTS", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, (20.10.2014-23.10.2014), 2nd International Symposium, Fermented Meat, Valencia, Spain, 2014

"A Traditional Food The Turkish Delight Lokum", Naciye Kutlu Kantar, Necla Özdemir, (24.10.2013-26.10.2013), 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

"Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Total Phenolic Compounds From Caucasian Whortleberry (Vaccinium arctostaphylos) by Response Surface Methodology", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Cansu Bıçak, Duygu Ekinci, Ezgi Kılıç, Naz Erdem, (10.05.2017-12.05.2017), Innovations in Food Science Technolgy, 2017

"Production of bioethanol from organic acid treated wheat straw", Aslı İşci Yakan, Naciye Kutlu Kantar, Simel Bağder Elmacı, Bülent Akay, Gizem Barışık, (16.09.2018-19.09.2018), 2nd International Conference on Bioresource Technology For Bioenergy, Bioproducts Environmental Sustainability, 2018

"MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS FROM CORNELIAN CHERRY (Cornus mas)", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, (10.10.2018-12.10.2018), 3rd International Congress on Food Technology, 2018

"DRYING CHARACTERISTICS OF RED BEET AND MATHEMATICAL MODELLING", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Esra Demirel, Gülsen Tuncer, Pelin Taş, Fatoş Pekgöz, Gülen Yeşilören, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"MICROWAVE DRYING A NOVEL PROCESSING STEP IN THE MANUFACTURING OF PASTIRMA", Naciye Kutlu Kantar, Emine Olum, Özge Şakıyan Demirkol, Aslı İşci Yakan, Kamuran Ayhan, Kezban Candoğan, Gustavo Victor Barbosa Canovas, (20.10.2014-23.10.2014), 2nd International Symposium, Fermented Meat, Valencia, Spain, 2014

"MİKRODALGA İLE KURUTULAN PATLICANIN BAZI KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE MODELLENMESİ", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, (13.05.2015-15.05.2015), Pamukkale Gıda Sempozyumu Iıı “kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 2015

"UTILIZATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY TO OPTIMIZE PROCESS CONDITIONS AND FORMULATION OF MICROWAVE BAKED RICE CAKE", Naciye Kutlu Kantar, Özge Şakıyan Demirkol, Yaşar Özlem Alifaki, (18.04.2016-21.04.2016), 15th International Cereal And Bread Congress, 2016

"Kabak Cipsi", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, (05.10.2016-07.10.2016), Türkiye 12. Gıda Kongresi, 2016

"Drying Characterization of Tomato and Eggplant", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, (24.10.2013-26.10.2013), 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

"Drying Behaviour of Zucchini and Eggplant", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, (07.05.2013-10.05.2013), Euro Food Chem Xvıı, 2013

"DETERMINATION AND MODELLING OF MICROWAVE DRYING CHARACTERISTICS OF RED BEET", Naciye Kutlu Kantar, Özge Şakıyan Demirkol, Aslı İşci Yakan, Esra Demirel, Gülsen Tuncer, Pelin Taş, Fatoş Pekgöz, Gülen Yeşilören, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"COMPARISION OF TRADITIONAL AND ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM CORNELIAN CHERRY", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, (19.04.2018-21.04.2018), The 4th International Symposium on “traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2018

"Mikrodalga ile kurutulan domatesin kurutma karakteristikleri ve matematiksel modellenmesi", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, (12.11.2013-14.11.2013), Tgdf Gıda Kongresi, 2013

"MICROWAVE APPLICATIONS IN BAKERY PRODUCTS A REVIEW", Naciye Kutlu Kantar, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol, Yaşar Özlem Alifakı, (18.04.2016-21.04.2016), 15th International Cereal And Bread Congress, 2016

"Drying of pastirma by two microwave based technologies Physical, biochemical, microbiological and sensory aspects", Özge Şakıyan Demirkol, Naciye Kutlu Kantar, Merve Sılanur Yılmaz, Emine Olum, Esin Orhan Yanıkan, Şeref Tağı, Kamuran Ayhan, Aslı İşci Yakan, Kezban Candoğan, Gustavo v Barbosa Canovas, (04.08.2019-09.08.2019), 65th Internationalcongress of Meat Scienceand Technology, 2019

"Gıda Teknolojisi Derneği", Yönetim Kurulu Üyesi

"Biskot Bisküvi ve Gıda Sanayii Tic. A.ş.", Ar-Ge Mühendisi, 2009-2011, Diğer

"Mühendislik Fakültesi Birinciliği", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Kızılcık Meyvesinden (Cornus mas) Ohmik Destekli Mikrodalga ve Ultrasonik Yöntemler ileFenolik Bileşiklerin Ekstraksiyonu", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 29.03.2017-29.03.2019, 20000 TÜRK LİRASI

"PASTIRMA ÜRETİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM MİKRODALGA VE MİKRODALGA VAKUM KURUTMA", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.08.2016-01.01.2019, 50000 TÜRK LİRASI

"Alternatif biyo yakıt olarak ligno selülozik etanol üretimi için organik asitler ile ön işleme yöntemi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.01.2012-02.07.2014, 75000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2018 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2019 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (dr), Ankara Üniversitesi
2011 - 2018 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi
2011 - 2013 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (yl) (tezli), Ankara Üniversitesi
2011 - 2011 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2006 - 2009 Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi