Mobile Logo Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon Vizyon
Vizyon & Misyon

 

Vizyon

'Önce insan' anlayışıyla, eğitim-öğretimde kaliteden ödün vermeksizin, içinde bulunulan toplumun değerlerine saygılı, ülke sorunlarına duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören bölgesinde lider bir eğitim kurumu olarak gelişimini sürdürmektir. 

 

Misyon

Öğrenci odaklı, yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla dünyanın her yerinden gelen öğrencilere; iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda açılan programlarda, temel ve uygulamalı eğitimler vermek. Kendini sürekli geliştiren, analitik düşünme becerisi ve özgüveni yüksek, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, sosyal yönü gelişmiş ve farkındalık yaratacak, nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı