Mobile Logo Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon ve Vizyon
Misyon:
Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin kuruluş amacı; Tarihi ve kültürel mirasını kullanan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarına özgün şekilde katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir. Ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, nitelikli akademik programları kurgulayarak, sanatın gelişimine özgün eserlerle katkı sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Ayrıca toplumsal ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlayarak, çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumda sanat ve tasarım bakımından farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.
Vizyon:
Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin vizyonu; Köklü bir geçmişi olan kültür ve sanatımızı kaynak alarak, toplumumuzu tarih, kültürel çevre ve sanat eserleri konusunda bilinçlendirmektir. Evrensel, akademik ve etik değerlere bağlı kalarak eğitim, öğretim, araştırma yapmak önceliğimizdir. Sanat ve tasarım alanlarında, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, sorumluluk anlayışı taşıyan bir kurum olmak hedeflerimiz arasındadır. Yenilik ve gelişmelere açık, çok disiplinli eleştirel, yaratıcı ve özgün düşünce ortamındaki öğrencilerin sanat yetilerinin geliştirilmesini sağlamak, bilgi ve deneyimlerinin, iş gücünün topluma yayılmasını sağlamak temel amacımızdır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı