Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon

Arı ve arı ürünleri (bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, bal mumu) konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yaparak bu konuda bilimsel veriler sunmak ve elde edilecek çıktılar neticesinde bölge ve ülke arıcılığına katkıda bulunmak.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı