Mevzuat Komisyonu

MEVZUAT KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN   Başkan
  Doç. Dr.  Ufuk TÖMAN   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı Nazmi KARABULUT   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Cihan PALOLUOĞLU   Üye
  Avukat Nuri TURAN   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ birimi yürütmektedir.