Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Bener Güngör

Dekan Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Emin Erdem
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu
Dekan Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Dekan Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Haldun Özkan
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Yüksekokul Müdürü Vekili Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent Doktor Murat Kul

Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü (Mülga) Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Müdür Vekili Fen Bilimleri Enstitüsü (Mülga) Profesör Doktor Metin Uçurum
Yüksekokul Müdürü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Müdür Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Müdür Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Müdür Vekili Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel
Müdür Vekili Adalet Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Yusuf Şen
Müdür Demirözü Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan

Üye Sanat ve Tasarım Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım
Üye İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Mühendislik Fakültesi Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk
Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca
Üye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce

Raportör Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman
Üye Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevda Yılmaz