Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doçent Doktor Hüseyin Serencam

Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arzu Çimen
Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Bahadır Kurnaz

Üye Doktor Öğretim Üyesi Kübra Çinar Topçu
Üye Doktor Öğretim Üyesi Naciye Kutlu Kantar
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ruşen Sınır

Raportör Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu