Yönetim Kurulu

Başkan Doçent Doktor Fatih Gürbüz

Üye Doktor Öğretim Üyesi Hamdi Türkoğlu
Üye Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye Doçent Doktor Mehmet Elban
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özkan

Raportör Enstitü Sekreteri Mehmet Çakmak