Fakülte Kurulu

Başkan Profesör Doktor Emin Erdem
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Profesör Doktor Rabil Ayazoğlu
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doçent Doktor Mehmet Elban
Üye Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara
Bölüm Başkanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi Abdullatif Kaban
Bölüm Başkanı Vekili Temel Eğitim Doktor Öğretim Üyesi Celal Boyraz
Bölüm Başkanı Yabancı Diller Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi Emrah Dolgunsöz
Bölüm Başkanı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Raportör Fakülte Sekreteri Hasan Kaymaz