Yönetim Kurulu

Rektör Profesör Doktor Mutlu Türkmen

Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Rafet Metin
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Tevhit Ayengin
Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal

Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Ali Savaş Bülbül
Dekan Spor Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Çetin Yaman
Dekan Vekili Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Metin Uçurum
Dekan Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Dekan Vekili Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Mahir Kadakal
Dekan Vekili Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Sedat Maden

Profesör Üye Profesör Doktor Metin Uçurum
Profesör Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Profesör Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal