Doktor Öğretim Üyesi Kübra Çinar Topçu

"Effects of an essential oil mixture added to drinking water for temperature-stressed broilers: performance, meat quality, and thiobarbituric acid-reactive substances", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, Journal of Applıed Poultry Research, 2020

"Genotypic Identification of Lactic Acid Bacteria in Pastirma Producedwith Different Curing Processes", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, Kübra Fettahoğlu, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2019

"Biodiversity and characterization of gram-positive, catalase-positive cocci isolated from pastırma produced under different curing processes", Kübra Çinar Topçu, Mükerrem Kaya, Güzin Kaban, Kübra Fettahoğlu, Turkısh Journal of Veterınary Anımal Scıences, 2019

"Identification And Characterization Of Lactic Acid Bacteria Isolated From Sucuk, A Traditional Turkish Dry- Fermented Sausage", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, Bilge Sayın, Medine Güllüce, Mehmet Karadayı, Mükerrem Kaya, Journal of Bıotechnology, 2018

"Antagonistic activities of lactic acid bacteria isolated from Pastirma", Kübra Çinar Topçu, Mükerrem Kaya, Güzin Kaban, Journal of Bıotechnology, 2016

"Antioxidant Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated/Identified from Pastırma", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"SICAKLIK STRESİ ALTINDA BESLENEN BROİLER IÇME SULARINA KATILAN ESANSİYEL YAĞ ASİDE KARIŞIMININ BAĞIRSAK PH VE MİKROFLORASI ÜZERİNE ETKİSİ", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Effect of Marinating with Vegetables on Sensorial and Thermal Properties of Beef", Aybike Kamiloğlu, Tuğba Elbir, Kübra Çinar Topçu, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Effect Of Tarragon (artemisia Dracunculus) On Sensory And Oxidative Properties Of Kavurma", Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Sibel Yalçınkaya, Hami Ergi, Menekşe Ateş (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Sciences, 2018

"PASTIRMA ÜRETİMİNDE LAKTİK ASİT BAKTERİ FLORASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, Kübra Fettahoğlu, (16.10.2014-17.10.2014), 3. et Ürünleri Çalıştayı et Ürünleri Üretiminde İnovasyon, 2014

"Lactic Acid Bacteria in Emulsified Meat Products", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, Kübra Fettahoğlu, (10.11.2016-13.11.2016), International Congress on Food of Animal Origin-ındustry Partnership, 2016

"The Effects Of Different Levels Of Tarragon (artemisia Dracunculus) On Microbiological Properties Of Sucuk (turkish Dry Fermented-sausage)", Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Tuğba Elbir, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Sciences, 2018

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler Içme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Aside Karışımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (03.05.2018-06.05.2018), Ulusllararası Tarım Kongresi (utak 2018), 2018

"Laktik Asit Bakterilerinin Antagonistik Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Teknikler", Kübra Çinar Topçu, Aybike Kamiloğlu, Güzin Kaban, (22.10.2015-24.10.2015), Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015

"Effects of Essential Oil Mixture to some Hematological Blood Parameters of Broiler Water underTemperature Stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"Investigation of the Effect of Some Plant Extracts on Serum Lipase Used in Drinking Waters atDifferent Rates in Heat Stress Induced Broilers", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"Investıgatıon of The Effect of Some Herbal Extracts On Erythrocyte Dıstrıbutıon Wıdths Of BroılerInduced By Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"Kürleme Ajanlarının Pastırmanın Mikrobiyal Florasına Etkileri", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, Kübra Fettahoğlu, (16.10.2014-17.10.2014), 3. et Ürünleri Çalıştayı, 2014

"Effect of Modified Atmosphere Packaging on Color and Sensory Properties of Pastırma Produced with Different Chloride Salts", Güzin Kaban, Mükerrem Kaya, Kübra Çinar Topçu, Barış Yalınkılıç, Kübra Fettahoğlu, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"Control of the Formation of Biogenic Amines in Fermented Meat Products", Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Makbule Sarı, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018

"Farklı Kürleme Sıcaklıkları ve Kürleme Ajanları Kullanılarak Üretilen Pastırmalardan Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu", Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, (28.04.2015-30.04.2015), 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2015

"Genotypic identification of yeast from pastırma", Mükerrem Kaya, Kübra Çinar Topçu, Güzin Kaban, Kübra Fettahoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), 3nd International Symposium on Fermented Meat, 2017

"Technological properties of coagulase negative Staphylococci isolated from sucuk, a traditional dry-fermented sausage", Güzin Kaban, Medine Güllüce, Mehmet Karadayı, Kübra Çinar Topçu, Bilge Sayın, Mükerrem Kaya, (27.09.2017-29.09.2017), 3nd International Symposium on Fermented Meat, 2017

"Bölüm Başkanı"

"Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Kurulu", Üye

"Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu", Üye

"Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu", Yönetim Kurulu Üyesi

"2228-B Yüksek LisansÖğrencileri için Doktora BursProgramı", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Diğer, Türkiye

"Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm 2.liği", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2.liği", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Pastırmadan Mayaların İzolasyonu ve İdentifikasyonu", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2013-30.12.2014, 30 000, 00 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-17.02.2020, 10, 000 TÜRK LİRASI

"Pastırmadan İzole Edilen ve Tanımlanan Laktik Asit Bakteri Suşlarının Probiyotik ve Teknolojik Özellikleri", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 29.05.2018-04.09.2019, 22.954, 34 TÜRK LİRASI

"Geleneksel sucuklardan izole edilen laktik asit bakteri ve koagülaz negatif stafilokok suşlarının starter kültür olarak kullanım imkanları (TAGEM-13/ARGE/7)", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 27.06.2013-27.06.2017, 188213

"Sıcaklık stresi altında beslenen broylerlerin içme sularına Farklı Seviyelerde ilave edilen uçucu yağ asidi karışımının besi performansı, kan serumu, et kalitesi ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.11.2017-04.06.2018, 9441 TÜRK LİRASI

"Bayburt yöresinde yetiştirilen Tarhun (Artemisia dracunculus) baharatının fermente sucuk üretiminde kullanımının, ürünün kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırılması", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.09.2018, 4.978, 52 TÜRK LİRASI

"Isıl İşlem Görmüş Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının Biyojen Amin Oluşumuna Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.12.2014-16.12.2015, 33.000, 00 TÜRK LİRASI

"Pastırma Üretim Aşamalarında Maya Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.07.2014-10.07.2015, 45.000, 00 TÜRK LİRASI

"Kürleme Sıcaklığı ve Kürleme Ajanının Pastırmanın kalitatif özelliklerine Etkileri", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.07.2013-10.07.2014, 22.500, 00 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (dr), Atatürk Üniversitesi
2014 - 2019 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2008 - 2012 Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi