Mobile Logo Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kontrol Ortamı Standartları (KOS)
Kontrol Ortamı Standartları (KOS)
 
Standart-1: Etik Değerler ve Dürüstlük
Kontrol Ortamı Standartları (1)                                                                                
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Etik İlkeler
Bilimsel Araştırma, Yayın ve Değerlendirme Etiği
Akademik Yönetim Etiği
Eğitim Öğretim Etiği
Etik Davranış İlkeleri
Hizmet Etiği
Öğretim Elemanlarının Yükümlülükleri

Standart-2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Kontrol Ortamı Standartaları (2)                                                                  
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Organizasyon Şeması


GÖREVLER VE GÖREV TANIMLARI
Görev Tanımları

Hassas Görevler
      HG EK-1 Hassas Görev Tespit Formu 
      HG EK-2 Hassas Görev Envanteri
      HG EK-3 Hassas Görev Listesi

Standart-3: Personelin Yeterliliği ve Performansı
Kontrol Ortamı Satandartları (3)
İnsan Kaynakları Yönetimi

Standart - 4: Yetki Devri
Kontrol Ortamı Standartları (4)
Yetki Devri
      YD EK-1 Yüksekokul Sekreteri İmza Yetkisi
      YD EK-2 Müdür Yardımcısı (Eğitim-Öğretim) İmza Yetkisi
      YD EK-3 Müdür Yardımcısı (İdari) İmza Yetkisi
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı