Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ): Bayburt Doğal Taş, Eğitim ve Staj Partnerimiz Oldu
Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyum ve toplumsal katkı endeksini güçlendiren Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde Bayburt Doğal Taş ile eğitim, staj ve karşılıklı marka güçlendirme alanlarında partnerlik kuran Üniversitemiz, öğrencilerimizin staj ve okurken çalışma olanaklarını güçlendirmenin yanı sıra Ar-Ge ve teknoloji transferi konularında tecrübe paylaşımı gerçekleştirecek. 

Bayburt'un marka değerleri ile kamusal sorumluluk temelinde paydaşlıklar geliştiren Üniversitemiz, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren köklü firmalardan olan Bayburt Doğal Taş ile KÜSİ kapsamlı bir dizi kurumsal partnerliği hayata geçirdi. Projeler Üniversitesi vizyonunun sektör sacayağını tesis etmek ve uygulamalı eğitim olanaklarını karşılıklı teknoloji transferi ile entegre hale getirmek amacıyla tasarlanan kurumsal partnerlik kapsamında ilk olarak öğrenci stajları, okurken çalışma ve Ar-Ge ortaklığı alanlarında uygulamalar yapılacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Üniversitemiz üst yönetimi ve Teknoloji Transfer Ofisimizden uzman akademisyenlerle Bayburt Doğal Taş Fabrikasını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, KÜSİ kapsamındaki paydaşlıkları tek bir alana değil tüm kurumsal süreçlere entegre etmeyi planladıkları yeni bir ortaklık sürecinin heyecanını duyduklarını söyledi. Rektörümüz Türkmen, "Bayburt Doğal Taş ile işbirliğimiz yalnızca mühendisliğin ve teknik bilimlerin spesifik uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalmayacak. Burada esnek uzmanlaşma prensibi temelinde biçimlenen yeni küresel dünyanın gereği olarak marka ve teknoloji işbirliğinin temelleri atılıyor. Ar-Ge, teknoloji paylaşımı, marka stratejileri, kurumsallaşma ve pazarlama gibi çok yönlü temelde genişleyen bir karşılıklı faydanın topluma yansımasını inşa edeceğiz. Temel kurumsal felsefemiz 'Paydaşlarımızla birlikte büyümek'. Nitelikli büyüme vizyonumuza ortak olan Bayburt Doğal Taş Fabrikasına, Genel Müdür İsmail Ceylan'ın dış ticaret ve sanayi alanındaki uzman kişiliğinde teşekkür ederim. Sayın Ceylan'ın topluma duyarlı ve ülkemize katma değer sağlayan işbirliği vizyonu, Üniversitemizin vizyonuyla kenetlenerek şehrimizin marka değerini yükseltecek" dedi. 

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Metin Uçurum, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Doç. Dr. Murat Kul, Genel Sekreterimiz Nazmi Karabulut, Kurumsal İletişim Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, Teknoloji ve Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Güleryüz, Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Emin Uslu, Mekatronik Bölümü Öğr. Gör. Galip Yılmaz ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Yakup Gündüz,  işbirliği ziyaretinde Rektörümüz Türkmen'e eşlik ettiler.
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı