Kalite Süreçleri Ve Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Takvimi

Tamamlanması Gereken Tarih

Yapılacak İş

Sorumlu Birim

23 Aralık 2021

Tüm Programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’ne uygun olarak Program Kazanımlarını ve Program Eğitim amaçlarını paydaş görüşleri alarak belirlemeleri ve web sayfalarında duyurmaları

Tüm Akademik Birimler

07 Ocak 2022

KİDR kılavuzundaki paydaş katılımını gerektiren ölçütlerin sağlanması için, uygun soruların yönetildiği iç/dış paydaş anketlerinin ve toplantıların gerçekleşmesi ve değerlendirilmesi

Tüm Akademik ve İdari Birimler

19 Ocak 2022

Önceki dönemlerde KİDR ‘de yer alan ölçütler için çalışmaları olmuş birimlerin ölçütlerle ilgili ardışık ölçme-değerlendirmelerini karşılaştırarak elde ettikleri iyileştirmeleri analiz etmeleri ve raporlamaları 

Tüm Akademik ve İdari Programlar

3 Şubat 2022

2021 yılına ait KİDR çalışmaları için Sürüm 03. Kılavuzunun kalite üyelerine bilgi verilmesi

Tüm Fakülte, MYO, YO ve İdari Birimler (Daire başkanlıkları, Merkezler ve diğer)

15 Şubat 2022

Kalite Komisyonu alt çalışma birimlerinin, Fakülte, MYO, YO, idari ve diğer birimlerden gelen KİDR ‘lerin ön kontrolünü yaparak istenen biçimde ve kapsamda yazılmamış ya da düzeltilmesi gereken raporların ilgili akademik ve idari birimlere iadesinin sağlanması

Kalite Komisyonu alt çalışma birimleri

28 Şubat 2022

Kalite Komisyonu alt çalışma birimlerince 2021 KİDR’i iade edilen birimlerin raporlarını eksiksiz ve ve tüm kanıtları doğru ve yeterli düzeyde kullanılmış olarak yeniden sunması

Tüm Fakülte, MYO,YO ve İdari birimler (Diare Başkanlıkları ve merkezler ve diğer

8 Mart 2022

Kalite komisyonu alt çalışma birimlerinin üniversite KİDR ‘nun ilgili alt başlıklarının hazırlanması

Kalite Komisyonu alt çalışma birimleri

18 Mart 2022

Üniversite Kalite Komisyonu’nun 2021 Bayburt Üniversitesi KİDR’na son şeklini vermesi

Kalite Komisyonu

31 Mart 2022

Üniversite Kalite Komisyonu ve strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2021 Bayburt Üniversitesi KİDR ‘nun Yükseköğretim Kalite Kurulunun web sayfasına Yüklenmesi

Kalite Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayın Tarihi: 
Yukarı