Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kadının Kimliği Farklı Kültürlerin Kadınları Tarafından Yorumlandı
Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından tasarlanan "Uluslararası Öğrenciler Perspektifinden Kadın'a Bakış" isimli panele katılan uluslararası kimlikli öğrencilerimiz, kendi kültürleri özelinde bir kimlik yansımasını yorumladılar. 

Üniversitemizin çeşitli akademik birimlerinde öğrenim gören Akgyz Amanova, Atıfa Ahadı, Samire Gencimova ve Paria Mardani, kadın kimliğinin farklı kültürlerdeki toplumsal anlamını konuşmak üzere BUKAM'ın düzenlediği panelde bir araya geldiler. Panelin açılış konuşmasını yapan BUKAM Müdürü Doç. Dr. Huriye Kadakal, kadının bir toplumsal cinsiyet kimliği olarak kültürel çeşitliliğini tartışmanın önemine değinerek söze başladı. Kadın kimliğinin anlaşılması için bu kimliğin temsil edildiği kültürel performanslar ve aynı zamanda bu kimliği temsil eden kültürel sembollerin oluşum evreleri arasında ilişki kurmak gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kadakal, sosyal yaşamın arıtılması ve eşitliğin temini için kadının farklı suretleriyle yüz yüze gelmek zorunda olduklarını söyledi. Üniversitemizin evrensel değerleri temsil eden bir kültürel mozaik olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kadakal, kimliği desenleyen farklı motiflerle yeni bir temsil şölenini yaşamak üzere bir araya geldiklerini sözlerine ekledi. 

Kültürlerinde tanımlanan kadın kavramının geldikleri ülkelerde ve Türkiye'deki temsiliyetinde benzerlikler ve farklılıklar tespit ederek paneli başlatan Amanova, Amadı, Gencimova ve Mardani, coğrafya, inanç ve tarihsel köken farklılıklarının kadının kimliğine etkisini anlattılar. Kadın kimliğini kendi kültürleri ile Türkiye'de deneyimlemek arasındaki değişimleri örneklerle anlatan panelist öğrenciler, her kültürde ve coğrafyada kadının yaşamın sembolü olduğunda hemfikir olduklarını belirttiler. Anadolu coğrafyasının ise adı itibariyle kadın üzerinde yükselen kültürlere ve medeniyetlere yurt olduğunu kaydeden panelistler, bu seçkin kültürde kadın olmanın tarihsel değerinden bahsederek paneli sonlandırdılar. 

Panel sonunda panelistlere Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahir Kadakal, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve BUKAM Müdürü Doç. Dr. Huriye Kadakal tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, hatıra fotoğrafı çekimiyle hafızalarda yer edindi.
Yayın Tarihi: 
Yukarı