Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı (ISABMER)
Yayın Tarihi: 
Yukarı