Öğretim Görevlisi İnci Seçkin Ağırbaş

"GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ", İnci Seçkin Ağırbaş, Yunus Emre Karakaya, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2013

"PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, Busıness Management Studıes, 2019

"Spor Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik DüzeyleriThe Levels Of Organizational Silences Of The Central OrganizationOf Department Of Sports Services", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (30.10.2018-03.11.2013), 16th International Sport Sciences Congress, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatinda Görev Yapan İş GörenlerinYönetim Biçimleri Algıları İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki“The Relation Between Motivation Levels And ManagementManners Of Wage Earners Working In Provincial Organization OfSports Services Department”", Yasemin Çakmak Yıldızhan, İnci Seçkin Ağırbaş, (30.10.2018-04.11.2018), 16th International Sport Sciences Congress, 2018

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görev Yapan Çalışanların Örgütsel BağlılıkDüzeyleri", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi14th International Sport Sciences Congress, 2016

"Çağdaş Yönetim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Kooperatiflerde Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"Sigorta İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Büro Yönetimi ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönetim Bilim", Önlisans, Türkçe, 3

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Dokümantasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Emlak Pazarlama Yöntemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Davranış Bilimleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Yazışma Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Kişisel Gelişim ve Motivasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Ulaştırma Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organzasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Tarım Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Yazışmalar", Önlisans, Türkçe, 2

"Örgütsel Davranış", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Erzincan Üniversitesi", Öğretim Görevlisi (31. Made ile Ders Görevlendirmesi), 2013-2015, Diğer

"Çağ Otomotiv", Sigorta Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)

"Fen Bilimleri Enstitüsü", ÖZEL KALEM, 2008-2010, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 - 2019 Doktora Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2016 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2018 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli) (atatürk Üniv. Ortak), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
2013 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezsiz) (uzaktan Öğretim), Atatürk Üniversitesi
2008 - 2010 Lisans İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2002 - 2008 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi