Öğretim Görevlisi İnci Seçkin Ağırbaş

"PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, Busıness Management Studıes, 2019

"GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ", İnci Seçkin Ağırbaş, Yunus Emre Karakaya, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görev Yapan Çalışanların Örgütsel BağlılıkDüzeyleri", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi14th International Sport Sciences Congress, 2016

"Spor Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik DüzeyleriThe Levels Of Organizational Silences Of The Central OrganizationOf Department Of Sports Services", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (30.10.2018-03.11.2013), 16th International Sport Sciences Congress, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatinda Görev Yapan İş GörenlerinYönetim Biçimleri Algıları İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki“The Relation Between Motivation Levels And ManagementManners Of Wage Earners Working In Provincial Organization OfSports Services Department”", Yasemin Çakmak Yıldızhan, İnci Seçkin Ağırbaş, (30.10.2018-04.11.2018), 16th International Sport Sciences Congress, 2018

"Yönetim Bilim", Önlisans, Türkçe, 3

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Kişisel Gelişim ve Motivasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Tarım Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Ulaştırma Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Tıbbi Dokümantasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Yazışmalar", Önlisans, Türkçe, 2

"Büro Yönetimi ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Fen Bilimleri Enstitüsü", ÖZEL KALEM, 2008-2010, Kamu

"Çağ Otomotiv", Sigorta Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 - 2019 Doktora Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2015 - 2019 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli) (atatürk Üniv. Ortak), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
2013 - 2019 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezsiz) (uzaktan Öğretim), Atatürk Üniversitesi
2012 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2019 Lisans İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2002 - 2019 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi