BAYUNİMER - Bilgi Edinme

Konu:

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Mühendislik Fakültesi Dede Korkut Kampüsü 69000/BAYBURT