Hakkında

Fakültemizde (İLİTAM) İlahiyat Lisans Tamamlama Programı açılması ve 2018-2019 öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla 250, yüz yüze eğitim yoluyla 1. Öğretime 16 ve 2. Öğretime 16 olmak toplam 282 öğrencinin programa kayıt yaptırabilmesi YÖK tarafından onaylandı.

İLİTAM programıyla İlahiyat Önlisans derecesine sahip öğrencilerin, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak İlahiyat Lisans düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olabilmelerini sağlamaktır. İLİTAM' ın tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanacaklar. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takvimi Bayburt Üniversitesi Akademik Takvimi ile aynı olacaktır. Dersler 24 Eylül 2018'de başlayacaktır.

Programın yürütülmesi, ders kaydı, katkı payı/öğrenim ücreti, dersler ve kredileri ile ilgili hususlar kısa süre içerisinde İlahiyat Fakültesinin sayfasında ilan edilecektir. 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı