Haftalık Birim Toplantısı

Başkanlığımız personelinin katılımıyla her hafta birim içi toplantılar yapılarak yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar vb. mevzuatlar ile Akademik Takvim doğrultusunda ilgili haftaya ilişkin yapılacak iş ve işlemler planlanmıştır.

Yayın Tarihi: 
Yukarı