Makale

  1. Gül Osman Kubilay, Şeker Gülşah,"1968’den Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında “vatanseverlik Değeri”",Journal IKSAD,vol.9,no:29,pp:10 - 22, 2021
  2. Yeşiltaş Erkan, Şeker Gülşah,"A Bıblıometrıc Analysıs of Educatıonal Researches About Socıal Medıa",Zeitschrift für die Welt der Türken,vol.13,no:2,pp:169 - 189, 2021
  3. Şeker Gülşah, Yeşiltaş Erkan,"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi",Turkish Studies,vol.16,no:2,pp:1275 - 1292, 2021
  4. Koç Hakan, Evci Nagihan, Şeker Gülşah,"Covid -19 Pandemi Sürecinde Basında Yer Alan Eğitim İçerikli Haberlerin Değerlendirilmesi",Turkish Studies,vol.16,no:1,pp:435 - 451, 2021
  5. Koç Hakan, Şeker Gülşah, Evci Nagihan, Doğan Mustafa,"Afet Eğitimi Konulu Araştırmaların İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi",Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi,vol.9,no:2,pp:637 - 655, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk