Akademik Personel Görev Tanımları
İİBF Dekan Görev tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Dekan Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF ABD Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız