Etik Kurul Komisyonu

ETİK KURULU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı                 
  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN   Başkan
  Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ   Üye
  Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  Prof. Dr. Metin UÇURUM    Üye
  Prof. Dr. Tevhit AYENGİN   Üye
  Prof. Dr. Haldun ÖZKAN   Üye