Mobile Logo Dede Korkut Uyg. ve Arş. Merkezi

Dede Korkut Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
DÜNYA KÜLTÜR MİRASI DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (25-27 NİSAN 2019 - BAYBURT )

Bayburt Üniversitesi, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliği ile 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi’nde Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir.


SEMPOZYUM BİLGİLERİ:

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, davetli bir sempozyumdur. 

Onur Kurulu
Prof. Dr. Yekta SARAÇ (YÖK Başkanı)
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN (Bayburt Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)


Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM (Bayburt Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamdi GÜLEÇ (Bayburt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi GÜZEL (Bayburt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK (Bayburt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Esat AKTAŞ (Bayburt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KARA (Bayburt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mete Yusuf USTABULUT (Bayburt Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ahmet AKPINAR (Bayburt Üniversitesi)


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (TDK Başkanı)

Prof. Dr. Kamal ABDULLAYEV  (Azerbaycan Diller Üniversitesi - Azerbaycan)

Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (Emekli)

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülhan ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit KARATAY (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Atabey KILIÇ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Vugar SULTANZADE (Doğu Akdeniz Üniversitesi - KKTC)

Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Taşkent Devlet Üniversitesi - Özbekistan)

Prof. Dr. Flera SAYFULİNA (Kazan Federal Üniversitesi - Tataristan / Rusya)

Prof. Dr. Ağaverdi HALİL (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi/ AZERBAYCAN)

Doç. Dr. Sapar ÇARIYEV (Türkmen Milli Dünya Diller Enstitüsü - Türkmenistan)

Dr. Nurdin USEEV (Manas Üniversitesi - Kırgızistan)

Dr. Fahri Valehoğlu HACIYEV (Azerbaycan Cumhuriyeti Gürcistan Büyükelçiliği Başkatibi - Azerbaycan)

Dr. Gulim SHADİYEVA (Kazakistan Güzel Sanatlar Devlet Üniversitesi - Kazakistan)

 


Sempozyum Yeri: Bayburt Üniversitesi


Sempozyum Tarihi: 25-27 Nisan 2019

 

Sempozyum Duyuru Sayfası:  http://www.bayburt.edu.tr/tr/dede-korkut-6


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 5 Mart 2019


Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2019


(Sempozyum özet ve tam metinleri guzelferdi@hotmail.com veya turgaykabak@gmail.com adresine gönderilecektir.)
 

Bildiri Yazım Kuralları:

Bildiri metinlerinde, atıflar ve kaynakça  APA stiline göre yapılacaktır. 

Özet: 10 punto Times New Roman karakteri ile 1 satır aralığında yazılacaktır.
 

Metin: 12 punto Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Bildiri başlığının tamamı büyük harfle yazılacak, diğer başlıklarda sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olacaktır.

Atıf Gösterimi (Metin içinde):
(Gemalmaz, 1995: 52)
(Gülensoy ve Alkaya, 1996: 154)
(Tekin vd., 1995: 300)
 

Kaynakça Gösterimi:

Kitaplar:

Ergin, M. (1994). Dede Korkut Kitabı I (Giriş-Metin-Faksimile). Ankara: TDK Yayınları.

Gülensoy, T. ve Alkaya, E. (2011). Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası. Ankara: Akçağ Yayınları.

Eker, G. Ö. vd. (2003). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Milli Folklor Yayınları.

 

Kitap Bölümleri:

Ergun, P. (2017). “Bebekleri Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair İnancın Türk Mitolojisindeki Kökleri”. Kuş Kitabı. (Editör: Naskali, E. G. ve Şeker, A.) İstanbul: Kitabevi Yayınları.  91-117.

 

Makaleler:

Ekici, M. (1999). “Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler”. Milli Folklor, 6 (44), 10-17.

 

Sempozyum Bildirileri:

Kaya, D. (2009). “Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul”. I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu İstanbul: Beşir Kitabevi. 601-632.

 

Elektronik Kaynaklar:

Elektronik kaynaklar metin içerisinde URL-1, URl-2… olarak belirtilmeli ve “Kaynaklar” bölümünde aşağıdaki gibi yazılmalıdır.

URL-1: Taylor, D. Ve Potter, M. (2001). The Literature Reriew: A Few Tips on Conducting it. University of Toronto. http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html adresinden 8 Ağustos 2009 tarihinde alınmıştır.

 

Tezler

Güngördü, E. (1998). Kazak, Kırgız ve Karakalpak Türkçelerinde Fiil.  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

 


İletişim ve Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi GÜZEL: 0506 893 2524
Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK: 0531 838 92 49

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı