Dokümanlar ve Formlar

2016 Damga Vergisi Genel Tebliği (Oranlar)

2015 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Dilimleri)

2015 Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ve Katsayılar

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi

2015 KDV Tevkifat Oranları

 

BÜTÇE ve PERFORMAS PROGRAMLAMA

Ödenek Talep Formu

2015 Yatırım Harcamaları Bilgi Formu

2019 Yılı Bütçe Hazırlık Formları

 

İÇ KONTROL- ÖN MALİ KONTROL 

Bayburt Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Bayburt Üniversitesi Akademik-İdari Personel İlişik Kesme Belgesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri

Giyecek Yardımı Genelgesi

Harcama Yetkisi Devir Belgesi

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

MUHASEBE KESİN HESAP  ve RAPORLAMA

Taşınır Hesap Kodu İstek Fişi

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete ile)

Taşınır Mal Yönetmeliği (Değişiklik İşlenmiş Güncel Hali)

KBS Ek Ders Ücret Ödemeleri Uygulama Kılavuzu

e-bütçe, KBS ve TKYS Şifre Talep Formu

Doğrudan Temin Formları

 

 Juri Görevlendirmesi ve Ödeme Süreci

 

Harcama Birimlerinin ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Dikkatine!!! 

TKYS KILAVUZ 

TKYS Barkod Yazdırma 

 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARI

Formlar için tıklayınız.